Z.o., w tym: Spółkom zależnym współpracującym z Totalizatorem Sportowym.
However, our results are primarily acquired from the nlcb's televised draws to ensure accuracy.
R0.00, div 2 (Five Correct Numbers Bonus Ball) 3, r40,570.30, div 3 (Five Correct Numbers) 49, r4,319.80, div 4 (Four Correct Numbers Bonus Ball) 136, r1,945.50.Power Ball 01, nov king jackpot my account 10, 2018 (Sat), power Ball 01, nov 07, 2018 (Wed), power Ball 05, nov 03, 2018 (Sat).2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Totalizatorem Sportowym.Power Ball 04, nov 21, 2018 (Wed), power Ball 06.Power Ball 06, oct 31, 2018 (Wed), power Ball 02.
Warszawy w Warszawie, Wydział xiii Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:, regon:, NIP.
Find the latest Lotto Plus 2 results here soon after the draw takes place.At the bottom of the displayed results is a search form that you can use to check previous Lotto Plus results.There were 82,741 Winners in this draw!Rollover amount for next draw: R40,202,648.49, this is rollover number: 11, total prize pool for this draw: R45,363,879.79, total sales: R20,053,785.00, next Estimated Jackpot: R44,000,000.00, next Draw Date: 05 December.Oct 03, 2018 (Wed).This is not the official nlcb website.Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.Wednesday 28 November, bonus, jackpot R957,461, saturday 24 November, bonus, jackpot R1,321,045.Winning tickets must be redeemed within 180 days of the Lotto Plus draw date.Posiadasz ponadto prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.